Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของการใช้บริการที่เว็บไซต์ vitalufabetum3.com สิ่งที่ทุกคนควรทำความเข้าใจ ก่อนเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งคุณต้องยินยอมตามข้อบังคับ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไขการใช้บริการกับทางเว็บไซต์

 1. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ vitalufabetum3.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ได้ทุกช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลของคุณ อย่างเป็นส่วนตัวมากที่สุด และเราจะไม่แชร์ข้อมูลของคุณ โดยไม่ได้รับความยินยอม
 3. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์ vitalufabetum3.com จะปฏิเสธความผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 4. การยกเลิกสมาชิก : เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก หากคุณไม่ทำตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนด
 5. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การใช้บริการกับทางเว็บไซต์ vitalufabetum3.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 6. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ จะถูกควบคุมจากทางเว็บไซต์ จะมีการตีความตามกฎหมาย และจะถูกไต่สวนตามกฎหมายต่อไป
 7. การละเมิดข้อตกลง : หากคุณละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 8. การติดต่อ : หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ คุณสามารถติดต่อได้ที่ contact@vitalufabetum3.com
 9. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ vitalufabetum3.com เป็นของทางเว็บไซต์โดยตรง และไม่สามารถนำไปใช้ หรือดัดแปลงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 10. ประสบการณ์ผู้ใช้ : เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การสมัครสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการ กับผู้ใช้ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับเหล่านี้
 11. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : vitalufabetum3.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายทุกกรณี ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 12. การใช้งาน : คุณต้องใช้บริการของเราตามกฎ และข้อบังคับที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการทำรายการใด ๆ หรือการวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน ซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

You may have missed